Merne jedinice

U cilju da približno izračunamo proizvodnju i potrošnju u Republici Srbiji, emisiju CO2, resurse održivih izvora energije i druge važne podatke, koristili smo se metodologijom matematičara David MacKay-a u radu “Sustainable Energy – without the hot air” u kojem je on izračunao potrošnju i proizvodnju u Velikoj Britaniji.

Kao i u pomenutom radu za zajedničku jedinicu svih proračuna koristili smo kilovat-sat (KWh), jedinici koja nam je poznata sa računa za struju. U Velikoj Britaniji, 2000. godine, cena kilovata iznosila je 10 penija, dok je kod nas ona oko 5 dinara.

Kada se govori o snazi, tada je glavna jedinici u svim proračunima Kilovat-sat po danu (KWh/d).

Ponekad se upotrebljava jedinica vat (W). Tada podrazumevamo da je 40 W = 1KWh/d ili da je 1kW=1000 W = 24 kWh/d.

Da bi ovo bilo jasnije pogledajmo primer sijalice od 40 W. Ona ako je uključena čitav dan, koristi jedan kilovat-sat po danu (1 kWh/d).

Drugi primer, toster, kada se uključi počinje da troši snagu od 1 kilovata. On taj kilovat troši sve dok je uključen. Drugim rečima, toster (ukoliko je stalno uključen) troši kilovat-sat (kWh) energije po satu, tj. 24 kilovat-sat po danu (24 kWh/d).

Jedan kilovat-sat odgovara energiji od 3,6 miliona đula ili 3,6 MJ.

Snaga od jednog đula po sekundi naziva se jedan vat (W). Hiljadu đula po sekundi je jedan kilovat. Kada kažemo da toster troši 1kW to ne znači da on troši 1kW po sekundi.

Kada kažemo da nuklearka proizvodi jedan gigavat to znači da ona proizvodi milijardu vati, jedan milion kilovati, ili 1000 megavati. Tj. možemo reći da jedan gigavat troši milion tostera.

Nikad ne govorite “jedan kilovat po sekundi”, “jedan kilovat po satu” ili “jedan kilovat po danu”. Nijedna od ovih nije mera za snagu. A s obzirom da je potreba ljudi da govore “po sekundi” ili slično, kada govore o potrošnji svog tostera, navelo nas je da za jedinstvenu jedinicu svih računa na ovom sajtu koristimo “kilovat-sat po danu”.

0 comments

Add your comment

Commenting is allowed only for registered users.

Other articlesgo to homepage

Iskorišćeno oko 50 odsto hidropotencijala Srbije

Iskorišćeno oko 50 odsto hidropotencijala Srbije(0)

U Srbiji je do sada iskorišćeno 10,1 milijardi kilovat sati godišnje, što je oko 51 odsto tehnički iskoristivog hidropotencijala, rečeno je 24. juna 2011. godine na okruglom stolu, koji je organizovao Balkan magazin.

Sunce ne ispostavlja račune

Sunce ne ispostavlja račune(0)

Upotreba obnovljivih izvora energije kod nas je na samim počecima. Mnogo je nepoznanica u domaćoj javnosti o mogućnostima i načinima korišćenja obnovljvih izvora u svakodnevnom životu građana. Da bismo približili ovu mladu tehnologiju (ne stariju od trideset godina) razgovarali smo sa Vladimirom Vulićevićem, diplomiranim inžinjerem mašinstva iz tehničke službe Viessmann akademije. Akademije poznate nemačke kompanije, skoro osnovane i u Srbiji, koja, pored toga što je pionir na ovom području, predstavlja najbolju adresu da se upravo sa njenim predstavnikom razgovara o tehnološkom napretku, trendovima i tržištu.

Energetski potencijal vetra u Srbiji

Energetski potencijal vetra u Srbiji(0)

S obzirom na trenutni tehnološki nivo, ukupni potencijal energije vetra u Srbiji (prema podacima istraživanja objavljenog na http://www.serbia-energy.com) iznosi oko 1300 MW instalisane snage, što je približno 15% ukupnog energetskog potencijala u Srbiji. Ovi kapaciteti potencijalno mogu proizvesti oko 2.3 TWh električne energije godišnje. Glavna područja za dobijanje energije od energije vetra u Srbiji su

Geotermalna revolucija

Geotermalna revolucija(0)

Čista, obnovljiva, konstantna i dostupna širom sveta, geotermalna energija je već u upotrebi u velikom broju toplotnih i električnih centrala. Istraživači trenutno razvijaju nove tehnologije koje će omogućiti upotrebu geotermalne energije na širem geografskom području. Zajedno, obićićemo pilot centralu Soultz-sous-Forets u Alsace-reu (FR).

read more

Contacts and information

„Centar za održive zajednice“, nevladina je organizacija sa sedištem u Novom Sadu čiji je cilj zaštita životna sredine, održivi razvoj, promocija održive proizvodnje i potrošnje, univerzalnih ljudskih prava, dobrobiti za životinje i prava potrošača.

Social networks

Most popular categories

Buy This Theme
© 2011 Gadgetine Wordpress theme by orange-themes.com All rights reserved.