Održivi saobraćaj back to homepage

Vazdušni jastuci (airbags) Vazdušni jastuci (airbags)(0)

Većina novijih vozila je opremljena vazdušnim jastucima, od jednog smeštenog u upravljaču (volanu) do 10 i više. Potisni gas u vazdušnim jastucima je natrijum-azid (NaH3), opasna supstanca koja je štetna za udisanje i može izazvati opekotine na koži. Natrijum-azid je letalan po bakterije, gljive, sisare a u dozama od nekoliko grama i smrtonosan i za ljude. Unošenjem u organizam gutanjem ili putem kože u količini od 50 miligrama može izazvati petominutnu komu odrasle osobe. Krvni pritisak kontaminnirane osobe će pasti i javiće se trahikardija srca. Gutanje nekoliko grama natrijum-azida smrtonosno je, a smrt nastupa za manje od 30 minuta.

Natrijum-azid je rastvorljiv u vodi i putem drenažnog sistema može dospeti u kanalizacioni odvod, potoke, jezera ili podzemne vode i tako zagaditi životnu sredinu [4].

Vek trajanja vazdušnih jastuka, po tvrdnjama proizvođača, jeste od 10 do 15 godina. Starenjem vazdušnog jastuka doći će do mrvljenja i zamora modula vazdušnog jastuka. Sam natrijum-azid u modulu vazdušnog jastuka upakovan je u metalni kanister prečnika od 50 milimetara. Vazdušni jastuk na strani vozača sadrži 450 grama natrijum-azida. Dok na suvozačevoj strani natrijum-azid je upakovan u metalni kanister prečnika 150 milimemetara i sadrži 200 grama natrijum-azida. Pored toga, u ponekim vozilima postoje i vazdušni jastuci ugrađeni u sedišta koji takođe mogu sadržati natrijum-azid.

Neaktivirane vazdušne jastuke čuvati u unutrašnjem prostoru, zaštićene od vremenskih neprilika, kako bi se kasnije mogli preprodati. Sa njima treba pažljivo rukovati zbog eksplozivnog karaktera [5].

Sečenjem centralnog stuba i grede ispod vrata, obično se  – nepotrebno – bezglavo seče i deo sistema modula vazdušnog jastuka. Dolazi do oslobađanja natrijum-azida i prašine iz cevčice. Ovo se često dešava gde se “kombi” oprema upotrebljava za sečenje osnove stuba.

Iz 2.3 miliona istrošenih motornih vozila svake godine u Velikoj Britaniji tenhničari sve više uklanjaju vazdušne jastuke i skladište ih. Neki ostaju u automobilima, ostavljeni da propadaju na mestu. Oni oštećenjem načeti eksplodiraju, i tako oslobađaju natrijum-azid i prašinu ili Hydrazoic Acid (Hydrogen azide) opasnu za udisanje.

Skladištenje vazdušnih jastuka predstavlja problem mnogim organizacijama. Skladišta moraju da zadovolje minimalne kriterijume bezbednosti, vodootpornosti i jasnog obeležavanja. Medotologija kontrole skladišta takođe se zahteva. Licence za skladištenje vazdušnih jastuka u Velikoj Britaniji obično se pribavljaju od lokalnog ovlašćenog sekretara trgovine eksplozivnim supstancama [6].

Iz sigurnosnih razloga, nijedna od ovih aktivnosti ne treba da se izvršava bar 20 minuta posle skidanja akumulatora sa iskorišćenog motornog vozila.

Preporučuje se da se vazdušni jastuci rasklapaju in-situ odgovarajućom opremom. Ukoliko se ovaj pristup preduzima, prozori na vratima moraju biti spušteni. Kada je u pitanju motorno vozilo sa električnom centralnom bravom to je neophodno uraditi pre skidanja akumulatora.

Potrošnja automobila Potrošnja automobila(0)

Pogledajmo koliko energije prosečan automobil dnevno troši? To ćemo izračunati sledećom jednačinom:

gde je EPD (energija potrošena po danu), PRD (pređena razdaljina po danu), RJG (razdaljina po jedinici goriva), a EJG (energija po jedinici goriva).

Ako, sada, uzmemo za dnevnu pređenu razdaljinu automobila u Srbiji 30 km, a za razdaljinu po jedinici goriva, tj. potrošnju prosečnog automobila, 12 km po litri: imaćemo, s obzirom da je potrošnja energije po jedinici benzina ili dizela približno 10 kilovat-sat po litri, sledeću jednačinu:

To jest, izračunali smo da prosečan automobil dnevno približno troši energiju od 25 kilovat-sata po danu što je u poređenju sa prosečnom dnevnom potrošnjom energiju u domaćinstvu u Srbiji u 2009. godini od 5,479 kilovat-sata gotovo 5 puta više.

Contacts and information

„Centar za održive zajednice“, nevladina je organizacija sa sedištem u Novom Sadu čiji je cilj zaštita životna sredine, održivi razvoj, promocija održive proizvodnje i potrošnje, univerzalnih ljudskih prava, dobrobiti za životinje i prava potrošača.

Social networks

Most popular categories

Buy This Theme
© 2011 Gadgetine Wordpress theme by orange-themes.com All rights reserved.